Vikten av uppföljning

Skriven av

wmyl_linda_small_profile_picture

Linda Cardani

Crossfitälskande projekt- och produktionsledare med ordning och reda

Jag tror de flesta har sagt detta till antingen kollegor eller kunder: ”Uppföljning är det viktigaste i ett projekt”.
Hur kommer det då sig att det är så bortprioriterat? Framförallt i interna projekt, vilket är det jag kommer inrikta mig på i det här inlägget.

Personligen så har det varit känslan av att projektet är ”klart” när det är levererat/genomfört som är den största anledningen till att en uppföljning uteblir. När pitchen är presenterad, sajten är lanserad eller den godkända grafiska profilen är levererad så är projektet klart, det är ändhållplatsen. Nja, inte riktigt.

Det många missar är att det finns ett till steg efter leverans och det är just uppföljningen. För om man inte gör en utvärdering av projektet, hur vet man vad man gjorde riktigt bra? Vad som kanske gick sämre och vad man ska ta med sig till nästa gång? En annan viktig del är att försöka göra den så snart som möjligt efter leverans/genomförande, annars kommer det vara svårt att komma ihåg vad man faktiskt tyckte och tänkte under projektets gång.

När vi på WMYL har retrospective använder vi oss utav Hyper Islands egna metod Project Wrap-up. Vi har valt att modifiera denna för vår organisation och jag kommer dela med mig av den versionen i det här inlägget.

Steg 1.

Börja med att checka in – hur mår alla? Viktigt här är att försöka beskriva sina exakta känslor inför övningen. Till exempel ”jag känner mig lite nervös inför detta, det känns som det var så länge sedan vi satt med det här projektet” Glöm inte att förklara varför ni har övningen, använd gärna IDOART metoden för detta.

Steg 2.

Rita upp en tidslinje för projektet på en whiteboard. Högst upp på mitten ritar du en glad gubbe och sedan en ledsen gubbe på mitten av den undre delen. Nu ber du alla medlemmar i teamet att rita en kurva som representerar deras upplevelse av projektet. Se exempel nedan.

Steg 3.

Be alla deltagare att skriva ord/rita bilder som representerar deras ”highs”, alltså där kurvan går upp. Vi brukar göra detta direkt på tavlan, men om ni är många kan det vara läge att ge alla medlemmar papper att skriva/rita på. Ge dom ca 5-10 min för detta om det behövs.

Steg 4.

Nu ska alla deltagare göra samma sak med alla ”lows”, alltså där kurvan dalar. Ge dom ca 5-10 min för detta om det behövs.

Steg 5.

Dela ut post-its till alla deltagare och be dom skriva ner tre saker där dom känner att de har utvecklats mest under projektet samt vad de kommer ta med sig till nästa projekt (6 saker totalt).

Detta kan vara både personligt och arbetsrelaterat (de brukar oftast vara densamma). Ge alla medlemmar 3-5 minuter var att beskriva sin upplevelse i projektet, gå igenom alla ”highs” och ”lows”. Andra deltagare får gärna fråga frågor, men detta är inte ett forum för diskussion.

Steg 6.

Feedback – Nu ska alla deltagare ge och ta emot feedback från alla. Tänk på att uppmana till att vara sakliga i sin feedback.

Steg 7.

Avsluta med att checka ut – hur känns det nu efter övningen? Fråga gärna igen vad varje medlem kommer att ta med sig in i nästa projekt.

Underskatta inte att utvärdera ett projekt. Dels för att utvärdera själva projektet och förfina processer, men också för att se så att alla kollegor mår bra. Det är lätt att missa en liten frustration som på sikt kan växa till en onödigt stor. Detta går att undvika om alla får chans att tala fritt om hur det faktiskt kändes att jobba i projektet.

Retrospective

Behöver er organisation hjälp med att genomföra en retrospective?
Vi på WMYL hjälper gärna till! Kontakta oss idag så ser vi hur vi kan hjälpa er att utvärdera ert nästa projekt.

Kontakta oss

Atomic Design

Vi som digital byrå lever i en otroligt föränderlig värld, ingenting är eller kan vara skrivet i ste...

Föregående inlägg

Authenticating using ntlm inside a webview in Xamarin

We recently started using Xamarin for a client project here at We made you look. We basically wanted...

Nästa inlägg