Så här får du stenkoll på hur projektet går

Om du ska hjälpa ett företag med deras marknadsföring eller marknadsföra ditt eget projekt på olika sätt så måste du hålla koll på hur det går. Projekten måste hela tiden analyseras och mätas för att se om dina marknadsföringskampanjer ger de resultat som du hoppades på.

Utöver att använda analysverktyg för att till exempel spåra hur besökarna hittar och interagerar med projektet så är det viktigt att bokföringen och eventuella budgetar blir rätt. En projektredovisning kan sedan visa exakt hur det gick för projektet, utan att blanda in resultaten i företagets övergripande resultat.

Det här är projektredovisning

När det ska redovisas hur mycket projektet faktiskt kostade, hur mycket pengar det drog in och andra ekonomiska faktorer är det viktigt att det är separat från resten av företagets ekonomi. Det underlättar väldigt mycket om projektet spåras separat från företagets andra inkomster och utgifter redan från första början.

I de flesta reklamprojekt är det inte viktigt hur hela lönsamheten ser ut för företaget under en månad, utan det är viktigast att se hur lönsamheten i projektet går. För att kunna ta reda på det måste man använda projektredovisning i bokföringen. Det innebär att kostnader och intäkter är kopplade till ett projekt inom bokföringen och det går därefter att se hur det går för projektet i helhet.

Projektredovisningen är en internredovisning och används därmed bara inom bolaget. Syftet är att det ska underlätta företagets ekonomiska styrning. Eftersom projekt inte är bundna till ett räkenskapsår utan kan pågå när som helst under året och löpa under en obestämd tid. Projektredovisningen är därmed inte heller bundet till ett räkenskapsår. Den har med andra ord inte en början eller slut, utan uppdateras och revideras när som helst vid behov. Det går inte heller att lägga upp jämförelsesiffror för föregående räkenskapsår, eller en ingående balans på ett nytt projekt.

Rätt organisation redan från början

Reklamprojekt är utmanande och det är mycket som måste klaffa för att saker ska lyckas. Projektredovisning gör det enklare att se vad som fungerar och vad som inte gör det. Dessutom är det enklare att göra förändringar när man kan ta fram siffror för endast projektet och se tillbaka på vad olika kanaler eller handlingar ledde till.

Det kan vara utmanande att sköta om projektredovisningen själv, särskilt att sätta upp ett system som fungerar och är lätt att använda. Att ta hjälp av en redovisningsbyrå kan vara smart, inte minst om den är modern och kan utforma sina tjänster för att passa projektet. Bokoredo är en sådan redovisningsbyrå som jobbar med företag över hela Sverige. Eftersom allt sker digitalt är det smidigt, snabbt och flexibelt att bokföra med dem.

Projektredovisning bör som all annan redovisning ske löpande. Med Bokoredo skickar ni kvitton på inköp digitalt och de förs in av er redovisningskonsult under rätt post. Det är sedan lätt att ta fram rapporter när ni behöver och det finns väldigt många rapporter att välja mellan. Trots att det är digitalt har alla företag en personlig kontakt som har full koll på ert företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *