Wellspect e-learning

Wellspect HealthCare är en ledande global leverantör av medicintekniska produkter, med fokus på att hjälpa människor som lider av blås- och tarmproblem. Och vet du vad? Deras huvudkontor ligger i Mölndal!

Change the Agency frågade oss på WMYL om vi ville vara med och ta fram en lösning för e-learning för just Wellspect och självklart ville vi det! Idag riktar den sig till anställda globalt på Wellspect – alla ifrån nyanställda som behöver en introduktion till företagets terapiområden och produkter, men också till anställda som arbetat länge i bolaget för att få fördjupade kunskaper. Besök gärna wellspect.com för mer information.

Utöver viktigt och faktabaserat innehåll var tanken med e-learningen att den skulle skilja sig från andra LMS och SCORM-system som oftast tenderar att bli långsamma, tråkiga och ganska oinspirerande. Här ville vi bjuda in användaren till ett visuellt, fint verktyg som också var roligt att jobba med. Fokus låg på färg, form och ikoner för att göra designen lekfull. En progressbar placeras i toppen av sajten tillsammans med profilbilden på användaren, där man enkelt kan se den fyllas allteftersom kurser avslutas.

Små, subtila meddelanden implementerades för att lägga till liv i verktyget och e-learningen har verkligen blivit ett uppskattat internt verktyg för kunskapsinlärning på Wellspect.

Det tekniska

Verktyget är byggt i WordPress och består av kurser och kursfrågor. Varje kursfråga innehåller texter, bild, video och såklart, en fråga. Här lägger redaktören till flera svarsalternativ och markerar det som är rätt.

Användaren kommer få läsa introduktioner och information innan varje fråga, svarar man fel så återkommer den frågan (med information). Frågorna repeteras tills användaren har svarat rätt på alla frågor.

Alla kurser får en kategori som sedan används för att ge användare access till olika kurser. Till exempel så kanske nyanställda endast ska ha tillgång till de kurser som handlar om Wellspect och bolagets historia, medan en säljare av en viss produkt ska få tillgång till fler kurser.

Verktyget finns i dagsläget översatt på 10 olika språk.

Är du intresserad av ett liknande projekt?

Kontakta oss redan idag och diskutera din idé med oss!

Kontakta oss